Skundų nagrinėjimo tvarka

Manote, kad Jūsų interesai buvo pažeisti?

Susisiekite telefonu

Jeigu manote, kad Jūsų teisės ar teisėti interesai buvo pažeisti, naudojantis UAB Saugus kreditas teikiamomis paslaugomis, pirmiausia siūlome skambinti telefono numeriu 8 700 33303 ir žodžiu pateikti skundą darbuotojui.

Užpildykite formą

Skundo pavyzdinė forma). UAB Saugus kreditas nagrinėja įskaitomai valstybine (lietuvių) kalba parašytas bei asmeniškai kliento ar jo tinkamai įgalioto asmens pasirašytus skundus (prie skundo turi būti pridedami dokumentai, pagrindžiantys teikiamo skundo esmę).

Pateikite užpildytą formą

Pateikite užpildytą formą

  • Elektroniniu paštu:
    [email protected]
  • Registruotu paštu, adresu:
    Konstitucijos pr. 18B, LT-09308 Vilnius

Gaukite atsakymą

Raštu kliento pateiktą skundą nagrinėja kompetentingi UAB Saugus kreditas darbuotojai nustatyta tvarka. Skundas gali būti nagrinėjamas supaprastinta arba standartine tvarka. Jei skundas nagrinėjamas supaprastinta tvarka, atsakymas raštu klientui pateikiamas nedelsiant. Jei skundas nagrinėjamas standartine tvarka, atsakymas raštu klientui pateikiamas ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos. Ypatingais atvejais, kai įvardytų aplinkybių nagrinėjimas reikalauja papildomo išsamaus tyrimo, atsakymo terminas gali būti pratęsiamas, bet neilgiau nei iki 35 kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos. Apie skundo nagrinėjimo termino pratęsimą ir priežastis klientas informuojamas raštu.

Jūsų netenkina atsakymas?

Klientas per vienerius metus nuo kreipimosi į UAB Saugus kreditas dėl kilusio ginčo sprendimo gali kreiptis į Lietuvos banko Priežiūros tarnybą (adresas: Žirmūnų g. 151, Vilnius 09128), kuris neteismine tvarka nagrinėja iš finansinių paslaugų teikimo kylančius finansų rinkos dalyvių ir vartotojų ginčus, ar į teismines ginčų nagrinėjimo institucijas teisės aktų nustatyta tvarka. Daugiau informacijos: https://www.lb.lt/lt/daugiau-apie-gincius-su-finansiniu-paslaugu-teikeju